Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Kunstnerøkonomien styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2016 ulike tiltak for å styrke kunstnerøkonomien på til sammen 13,1 millioner kroner.

- Regjeringen vil bidra til at flere kunstnere kan leve av det de skaper. Inntekter fra kunstnerisk virke har gått ned de senere årene. Da er det viktig å prioritere tiltak som styrker etterspørsel, og som bidrar til et bredere økonomisk grunnlag for kunstnere, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) danner grunnlag for å utvikle kunstnerpolitikken, både strukturelt og økonomisk. Regjeringen følger opp kunstnerøkonomiutredningen med følgende økonomiske virkemidler for 2016:

Kunsthaller og større kunstforeninger 5,5 millioner kroner

For å styrke kunstnerøkonomien videreføres regjeringens satsing på det frie feltet og visuell kunst. Formidlingen i regionene styrkes parallelt med etableringen av Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Pilotprosjekt for utstillingshonorar økes med 2 millioner kroner til 6 millioner kroner

Pilotprosjektet bidrar til å styrke økonomien til visuelle kunstnere. Med utstillingshonorar gis kunstnere bedre arbeidsvilkår, kunstinstitusjonene får større kunstfaglig frihet og publikum får flere kvalitetsutstillinger. I tillegg anerkjennes det faktiske arbeidet som kunstnerne gjennomfører i forbindelse med utstillinger.

Tilskuddsordningen for musikkensembler 1,5 millioner kroner

Musikkfeltet står overfor spesielle utfordringer knyttet til økonomi og inntekter som følge av digitalisering. Styrking av ordningen vil øke næringspotensialet og internasjonal konkurransedyktighet.

Skuespiller- og danseralliansen økes med 1,6 millioner kroner til 8 millioner kroner

Skuespiller- og danseralliansen legger til rette for at frilanskunstnere kan videreutvikle talent, kompetanse og kunstnerskap i et arbeidsmarked hvor kortvarige midlertidige ansettelser og oppdrag er hovedregelen. Alliansen imøtekommer den dynamikk og fleksibilitet som arbeidsmarkedet etterspør innen scenekunst, tv og film, med tilgang til skuespillere og dansere med høy kunstnerisk kvalitet.  

Kunstkritikkens formidlingsfunksjon 1 million kroner

Kunstkritikken skaper oppmerksomhet og etterspørsel i kunstfeltet. Offentlig ordskifte skjerper kunstnerisk kvalitet og tar publikum på alvor.

Forfatterhonorar under innkjøpsordningene 1,5 millioner kroner

Innkjøpsordningene styrker forfatternes økonomi. Ordningene er knyttet til kommersiell bokomsetning gjennom avtalen om litteraturabonnementer mellom Forleggerforeningens og Bokhandlerforeningens medlemsforlag og –bokhandlere, slik at Kulturrådets forfatterhonorar gir grunnlag for økte salgsinntekter (forfatterroyalty).