Rapport: Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Utredning om kunstnerøkonomien

Kulturdepartementet igangsatte 21. februar 2014 en utredning om kunstnerøkonomien med Vigdis Moe Skarstein som utredningsleder. Rapporten ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 28. januar 2015.

Rapporten "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" som PDF-format.

Rapporten "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" som EPUB-format.

Høringssaken og mulighet for å sende inn skriftlig innspill

Vedlegg til rapporten:

  1. Innspill til utredningen om kunstnerøkonomien
  2. Anne-Britt Gran «Kunstnere og bedriftsmarkedet» Basert på kunstnerundersøkelser utført i perioden 2008-2011. Notat nr. 1 2014 (.pdf)
  3. Et utvalg av studietilbud innen entreprenørskap i høyere utdanning for kunst (.pdf) 

 Informasjon om bestilling av publikasjoner