Høring - utredning om kunstnerøkonomi - Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Utredningen om kunstnerøkonomien ble overlevert Kulturdepartementet 28. januar 2015.  RESULTAT AV HØRING: Utredningen ga oversikt over kunstnerpolitiske virkemidler og skisserte utfordringer og muligheter for utvikling av kunstnerpolitikken på ulike områder. Kunstnerpolitikken har siden 2015 blitt utviklet strukturelt og økonomisk i tråd med flere anbefalinger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2015

Vår ref.: 15/424

Utredningsarbeidet ble ledet av Vigdis Moe Skarstein og har fått tittelen Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Kulturdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Dette er en åpen høring hvor alle er velkomne til å gi innspill. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. 

Rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi 

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen     

Tore Aas- Hanssen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                         

Mette Kvandal
Seniorrådgiver

657 Oslo AS

Akademikerne

Atelier Ilsvika SA (Tr.heim)

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO

Bransjenettverk EKD (KhiB og KhiO)

Brønnøysundregistrene

Carte Blanche

Danse- og teatersentrum

Den kulturelle skolesekken

Den norske Forfatterforening

Den Norske Opera & Ballett

Departementene

Dramatikkens Hus

Enhetsregisteret

Erfjordgt. 8 (Stavanger)

Fellesverkstedet (Oslo)

Film 3 AS, Lillehammer

Filmcamp AS, Skjold i Målselv

Filmkraft Rogaland Senter AS

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

Forbundet Frie Fotografer, inkl Norsk fotografisk fond

Fritt Ord

Fuzz AS, Bergen

Fylkeskommunene

Glasslåven (Granavollen)

Grafill

GramArt

Gramo

Hermetikken Næringshage AS

Innovasjon Norge

Internasjonalt samisk filmsenter AS

IPARK AS (Stavanger)

Kommunenes Sentralforbund

Kopinor

KORO

Kultnett (Tromsø)

Kulturbyrået Mesén

Kunnskapssenter for kulturnæring

Kunstnernettverket

Kunstsentrene i Norge (KiN)

Lean Business

LO

Midtnorsk filmfond AS, Trondheim

Midtnorsk filmsenter AS

Music Managers Forum Norway (Oslo)

Music Norway

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkbransjens næringsråd

Musikkteaterforum

Musikkutstyrsordningen

NARF

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet

NHO

Nordnorsk filmsenter AS

Norges Forskningsråd

NORLA

Norsk audiovisuell oversetterforening

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Billedhoggerforening

Norsk design og arkitektursenter

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filmforbund

Norsk Filminstitutt

Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Forfattersentrum

Norsk Jazzforum

Norsk Komponistforening

Norsk kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk oversetterforening

Norsk regnskapsStiftelse

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tonekunstnersamfund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere,

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Festivaler SA

Norske Filmregissører

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

Norske Kunsthåndverkere, inkl. Norwegian Craft

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

Norwaco

nyMusikk

OCA

Ole Bull Akademiet

Perduco Kultur

Pressens faglitteraturfond

PRODA Profesjonell dansetrening

RadArt (Tromsø)

Revisorforeningen

Rikskonsertene

Samisk kunstnerforbund / Sámi Dáiddačehpiid Searvi

Samvirkesenteret

Sentralen (Oslo)

SIVA

Skatteetaten

Skofteland Film AS (Slemmestad)

Skuespiller- og danseralliansen

Sparebankstiftelsen DNB

Star (Stavanger)

Statens kunstnerstipend

Sørnorsk filmsenter AS

Talent Norge AS

Telemarksforsking

Tindved Kulturhage

Toll og avgiftsdirektoratet

TONO

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Unge Kunstneres Samfund

Ungt Entreprenørskap

Unio

Vega scene utvikling AS (Oslo)

Vestnorsk filmsenter AS

Viken filmsenter

Virke

Vrak

YS stat

Østnorsk filmsenter AS