Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Helsearkiv og sentraldepot på Tynset blir realisert etter justert modell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Det etableres et anlegg for digitalisering på Tynset, slik at de aller fleste arbeidsplassene knyttet til helsearkiv og sentraldepot blir plassert der.

Det er snart seks år siden skissen til sentraldepot for Arkivverket ble lagt fram. Statsbygg har arbeidet med planene over en lengre periode, men har ikke lykkes med å finne en løsning som kan realiseres innenfor akseptable kostnadsrammer.

Regjeringen har derfor konkludert med at prosjektet skal realiseres på en annen måte enn opprinnelig tenkt, etter at andre kvalitetssikringsrunde (KS 2) for en felles løsning for Norsk Helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset var gjennomført. Målet er å oppnå en betydelig reduksjon av kostnadene.

Løsningen er å ta i bruk andre lokaler for selve magasindelen og konsentrere aktiviteten på Tynset om digitaliseringsfunksjonene. Videreutviklingen av prosjektet baseres på en deling av magasinfunksjonene og digitaliseringsfunksjonene.

Alternative magasinløsninger vil nå bli vurdert, det blir også gjennomført prosesser for å få fram et revidert rom- og funksjonsprogram for en spesialisert digitaliseringsenhet på Tynset.