Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Økt tilskudd til Oslo-Filharmonien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I budsjettforslaget for 2016 er det foreslått at tilskuddet til Oslo-Filharmonien blir økt med 7,9 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner skal dekke økt husleie i forbindelse med ny leieavtale i Oslo Konserthus.

- Jeg er glad for at det er inngått en ny husleieavtale mellom Oslo-Filharmonien og Oslo Konserthus. Avtalen innebærer blant annet økt fleksibilitet og økte tidsrammer for orkesteret som leietaker. Denne regjeringen ønsker å bidra til gode rammevilkår for vårt største orkester som presterer på et høyt internasjonalt nivå, sier kulturminister Thorhild Widvey.