Nye 750 millioner til lokale virksomheter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen vil rett over påske tildele ytterligere 750 millioner kroner til virksomheter i kommuner, som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Pengene kommer på toppen av utbetalingen på én milliard kroner, som kom 25. februar.

– Virksomheter i hele landet står i en krevende situasjon i møte med strenge smitteverntiltak. Regjeringen følger derfor opp med 750 millioner kroner til kommunene, som skal kompensere lokalt næringsliv som er hardt rammet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Disse midlene kommer i tillegg til de nasjonale kompensasjonsordningene som bedrifter i hele landet kan benytte seg av. Kommunene kjenner sitt lokale næringsliv godt, og kan bidra til å få pengene raskt ut til de bedriftene som trenger støtte, sier Helleland.

Totalt 1,75 milliarder kroner til kommunene

Regjeringspartiene ble i februar enige med Fremskrittspartiet om å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Kommunene mottok 1 milliard kroner 25.februar og er nå godt i gang med å fordele disse.

– Kompensasjonsordningen til regjeringen ser ut til å virke godt for store deler av næringslivet, men situasjonen er fortsatt krevende for mange. Vi vil derfor ta særlig hensyn til kommuner med en høy andel sysselsatte i serverings- og overnattingsbransjen, siden disse næringene er hardt rammet av smitteverntiltakene, sier Helleland.

Ordningen vil bli delt i to

Bevilgningen som kommer over påske vil bli delt i to: 675 millioner kroner vil bli fordelt etter hvor mange årsverk de har i overnattings- og serveringsbransjen. I tillegg holder vi av 75 millioner kroner til kommuner som til vanlig har stor påsketurisme og der reiselivet rammes ekstra hardt for andre år på rad.

– Dette vil være et bidrag til virksomheter som i stor grad er avhengig av påsketurismen for å overleve. I mange distriktskommuner utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og regjeringen vil bidra til at viktige distriktsarbeidsplasser ikke forsvinner. Denne ventilordnignen er ment å hjelpe virksomheter som ikke får dekket sine tap gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet, sier Helleland.

Regjeringen vil også legge frem et forslag til Stortinget om å bevilge ytterligere 500 millioner kroner til ordningen senere i vår.

 Informasjon for norske bedrifter om koronautbruddet - regjeringen.no