Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye studentboliger til Tromsø, Volda, Molde, Førde, Gjøvik, Oslo og Ås

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet. – Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har økt nivået for bygging av studentboliger fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013. 

– Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

Nei til søknader om rehabilitering

I tillegg til søknader om nye studenthybler kom det inn søknader om støtte til rehabilitering av 1 760 boenheter.

– I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering.  I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på dette. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø. 

Vil vurdere endring av regelverket

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Den har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. Forslagene er nå på høring.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.
 

Samskipnad

Studiested

Prosjekt

Tiltak

Antall student-hybler

SiM

Molde

Molde Cam 3

Nybygg

65

SiVolda

Volda

Heltne 2, tr 2

Nybygg

74

NNSE

Oslo

Utv Nordnorsk

Nybygg

162

SiT

Gjøvik

Røverdalen

Nybygg

228

Sammen

Førde

Vieråsen

Nybygg

19

SiÅs

Ås

Skogveien

Nybygg

650

NAS

Tromsø

Dramsveien

Nybygg

250

 

 

 

 

1448

 

Til toppen