Historisk arkiv

Nye studentboliger til Tromsø, Volda, Molde, Førde, Gjøvik, Oslo og Ås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet. – Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har økt nivået for bygging av studentboliger fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013. 

– Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

Nei til søknader om rehabilitering

I tillegg til søknader om nye studenthybler kom det inn søknader om støtte til rehabilitering av 1 760 boenheter.

– I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering.  I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på dette. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø. 

Vil vurdere endring av regelverket

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Den har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. Forslagene er nå på høring.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.
 

Samskipnad

Studiested

Prosjekt

Tiltak

Antall student-hybler

SiM

Molde

Molde Cam 3

Nybygg

65

SiVolda

Volda

Heltne 2, tr 2

Nybygg

74

NNSE

Oslo

Utv Nordnorsk

Nybygg

162

SiT

Gjøvik

Røverdalen

Nybygg

228

Sammen

Førde

Vieråsen

Nybygg

19

SiÅs

Ås

Skogveien

Nybygg

650

NAS

Tromsø

Dramsveien

Nybygg

250

 

 

 

 

1448