Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1861-1880 av 23913 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdens største konferanse om Aid for Trade

  09.07.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Verdens største konferanse om handelsrettet utviklingssamarbeid ble arrangert i Genève 3. - 5. juli 2019. Konferansen, Global Review of Aid for Trade, arrangeres annethvert år i WTO.

 • Presseinformasjon: Utviklingsministeren til høynivåforum for global utvikling

  09.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene i New York 14.-18. juli. - Verdenssamfunnet har lykkes med å redusere ekstrem fattigdom, men vi er fortsatt langt fra mål. Å nå våre felles

 • Regjeringen vil gi kriminalomsorgen hjemmel til å bruke spytthette

  09.07.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet ut et lovforslag på høring som gir kriminalomsorgen hjemmel for å benytte spytthette på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.

 • 20 millioner til programmering i skolen

  09.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisningen.

 • Det Norske Måltid – et nasjonalt omdømmearrangement for norsk mat og drikke

  08.07.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I årets jordbruksavtale ble avtalepartene enige om at Det Norske Måltid skal være et nasjonalt omdømmearrangement på matområdet på linje med Grüne Woche og Matstreif, og at støtteandelen til prosjektet skal økes. Påmeldingen til årets konkurranse

 • Fødselskirken i Betlehem er friskmeldt på verdensarvlisten

  08.07.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Fødselskirken i Betlehem er friskmeldt og tatt av verdensarvkonvensjonens liste over verdensarvområder i fare. Det betyr at det ikke lenger er stor risiko for at de unike universelle verdiene blir borte.

 • Regjeringen fordeler nye studieplasser innen spesialsykepleie og IKT-utdanninger

  08.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gir nye studieplasser innen spesialsykepleie og IKT-utdanninger til i alt ni forskjellige høyskoler og universitet. Her kan du se hvem som har fått de nye studieplassene.

 • Buss-selskaper unntas fra offentlige innkjøpsregler

  08.07.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Leverandører av offentlig busstransport unntas fra anskaffelsesregelverket, ifølge et nytt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 10. juli

  08.07.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. juli 2019.

 • 30 millioner for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene

  08.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Flere skal få tilgang til høyere utdanning uten at de trenger å studere fast ved en universitet- eller høyskolecampus. Derfor bruker regjeringen 30 millioner kroner til fleksible utdanninger utenfor campus og fleksible videreutdanningstilbud.

 • Sommeren 2019: Hvem styrer landet nå?

  08.07.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Selv statsministeren trenger ferie i blant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?

 • Uttalelse om Venezuela

  07.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Vi informerer om at representantene for de sentrale politiske aktørene i Venezuela har besluttet å videreføre forhandlingsprosessen tilrettelagt av Norge.

 • Regjeringen vil gjøre fagarbeidere av folk i NAV-køen

  06.07.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Det skal bli lettere å ta fag- og yrkesopplæring via NAV med et nytt og fleksibelt opplæringstiltak. Målet er å sikre etterspurt kompetanse til arbeidsledige som sliter med å få innpass i arbeidslivet.

 • Enklere for utenlandske sesongarbeidere å få førerrett for snøscooter

  05.07.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det bør bli enklere for personer som ikke bor i Norge å få førerrett for snøscooter i Norge. Dette kan gjøre det enklere for norske foretak å benytte utenlandske arbeidere i sesongarbeid innen turistnæringen. Trafikksikkerheten ivaretas ved at

 • Grønne førerkort fortsatt gyldige ved besøk i Norge

  05.07.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nordmenn bosatt i utlandet skal fortsatt kunne bruke sine gamle norske førerkort ved besøk i Norge. Vi ønsker med dette å fjerne usikkerhet som gjeldende regler har skapt for en del nordmenn bosatt i utlandet om hvordan de kan kjøre ved besøk i

 • 16-åringer kan få førerkort for mopedbil

  05.07.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Flere unge bør få mulighet til å kjøre mopedbil. En mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped, og tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for

 • Presseinvitasjon: Statsråd Mæland besøker Agder

  05.07.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Agder måndag 8. til onsdag 10. juli. Tema for reisa er innovasjon og regional utvikling.

 • 8 millioner kroner til VM i maratonpadling 2020

  05.07.2019 Nyhet Kulturdepartementet

  - Det er flott at Norges Padleforbund har fått tildelt VM i maratonpadling i 2020. Padling er en idrett med begrensede kommersielle inntektsmuligheter. Tilskuddet på 8 millioner kroner er derfor helt avgjørende for at VM kan avholdes, sa kultur- og

 • Fiskeriministeren vil hjelpe oppdrettere rammet av alger

  05.07.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi gir nå lakseoppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplasser over tid, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

 • Ni byområder får 22 millioner kroner til byutvikling

  05.07.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er viktig å skape byområder der det er godt å bo og arbeide. Vi styrker derfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Til toppen