Offisielt fra statsråd 1. november 2013

I statsråd i dag ble brigader Tor Rune Raabye utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret som generalinspektør for Heimevernet. Raabye tiltrer fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. november 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. 

2. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Tidligere statsråd Heikki Holmås og tidligere statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Utenriksminister Børge Brende og statssekretær Hans Brattskar, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Tidligere statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Hans Brattskar, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

3. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet
Klage fra Erik Martiniussen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 10. september 2013 om ikke å gi innsyn i sak 13/734, dokument 1.
Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes tillike til ambassadør i Monrovia, Liberia.

Ambassadør i Bucuresti, Tove Bruvik Westberg, utnevnes tillike til ambassadør i Chisinau, Moldova.

Underdirektør Kristian Jervell utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Brigader Tor-Rune Raabye utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres som generalinspektør for Heimevernet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Håkon Tronstad utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstituert ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Assisterende direktør Siri Johnsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Nina Elisabeth Dehnes Mørk utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Siw Skjold Lexau utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Professor dr. juris Rune Sæbø konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 1. januar 2014 til og med 30. mars 2014.

Professor dr. juris Knut Kaasen konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 31. mars 2014 til og med 6. juli 2014.

Pensjonert tingrettsdommer Sverre Jansen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. november 2013 til og med 31. oktober 2015.

Politiadvokat Håvard Kalvåg konstitueres som statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 30. september 2016.

Samferdselsdepartementet
Konstituert avdelingsdirektør Per-André Torper utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet.
(Pressemelding)