Historisk arkiv

Ny Generalinspektør for Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Brigader Tor-Rune Raabye ble i statsråd fredag 1. november utnevnt til generalmajor og beordret til tjeneste som generalinspektør for Heimevernet (HV) med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Tor Rune Raabye.
Tor Rune Raabye. (Foto: Haugaard/Forsvarets mediesenter)

Brigader Tor-Rune Raabye ble i statsråd fredag 1. november utnevnt til generalmajor og beordret til tjeneste som generalinspektør for Heimevernet (HV) med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Raabye kommer fra stillingen som nestkommanderende ved Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Han beskrives som meget analytisk, pålitelig og kreativ med meget stor helhetsforståelse. Han har sterke faglige og menneskelige kvaliteter, og er en naturlig leder.

-Heimevernet bygger på stolte tradisjoner og er en av bærebjelkene for vår militære og samfunnsmessige beredskap. Heimevernet har vært gjennom en tøff og viktig omstilling for å sikre mest mulig effekt ut av de ressursene som samfunnet stiller til rådighet. Brigader Raabye har alle forutsetninger for å kunne ivareta både Heimevernets stolte tradisjoner og samfunnets krav og forventninger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Her kan du lese hele hans CV.