Offisielt fra statsråd 13. oktober 2008

Ved kongelig resolusjon er det i dag besluttet at staten garanterer for den andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthing Bank som skal dekkes av den islandske innskuddsgarantiordningen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. oktober 2008 kl. 11.30. Følgende vedtak offentliggjøres:

Finansdepartementet

Statsgaranti for andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthings filial i Norge – vedtak i henhold til Stortingets bevilgningsreglement § 11 annet ledd annet og tredje punktum.

Staten garanterer for inntil 400 mill kroner overfor alle innskyterne i den norske filialen av Kaupthing Banki Hf for andel av innskudd som er sikret i den islandske innskuddssikringsordningen, slik at norske myndigheter kan forskuttere det som etter reglene skal dekkes av den islandske sikringsordningen, mot å overta kravet på Kaupthing Banki Hf og/eller den islandske garantiordningen.

I statsregnskapet for 2008 kan det utgiftsføres uten bevilgning inntil kr 400 millioner under nytt kapittel 1640 Utbetalinger i henhold til statsgaranti for andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthing Bank Hf, ny post 70 Utbetalinger i henhold til garanti.

Den praktiske gjennomføringen av garantien delegeres til Finansdepartementet.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen