Offisielt fra statsråd 25. april 2012 kl. 09.00

I ekstraordinært statsråd i dag ble meldingen om norsk klimapolitikk vedtatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. april 2012 kl. 09.00. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger

Miljøverndepartementet

Meld. St. 21 (2011-2012)
Norsk klimapolitikk
(Pressemelding)