Meld. St. 21 (2011–2012)

Norsk klimapolitikk

Norsk klimapolitikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget

Følg saken