Historisk arkiv

Enighet om kraft fra land til Sverdrup

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Eierne har nå tatt konseptvalg for første fase i utbyggingen av det store Sverdrup-funnet. I første fase vil det bli etablert et feltsenter med fire plattformer. Oljen fra feltet planlegges tatt inn til Mongstad, mens gassen tas inn til Kårstø. Konseptet legger godt til rette for framtidige økt utvinningstiltak.

Eierne har nå tatt konseptvalg for første fase i utbyggingen av det store Sverdrup-funnet. I første fase vil det bli etablert et feltsenter med fire plattformer. Oljen fra feltet planlegges tatt inn til Mongstad, mens gassen tas inn til Kårstø. Konseptet legger godt til rette for framtidige økt utvinningstiltak.

-Dette er en milepæl i norsk oljehistorie, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

- Det valgte konseptet medfører at Sverdrup-feltet vil drives med kraft fra land fra produksjonsstart. Denne beslutningen alene betyr en reduksjon på 60 – 70 prosent av CO2-utslippene fra Utsirahøyden de neste tiårene sammenlignet med en tradisjonell løsning med kraftturbiner, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

- Regjeringen jobber for å kunne realisere kraft fra land til de tre andre feltene på Utsirahøyden. Vi forventer også at selskapene jobber for å kunne realisere dette. Myndighetene vil følge tett viktige veivalg for framtidig kraftløsning til området, fortsetter Lien.

Oljedirektoratet vil nå gå gjennom materialet fra konseptvalgstudier, inklusiv det som gjelder kraft fra land-løsningen.

BAKGRUNN

Selskapene vil nå arbeide videre fram mot investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift tidlig i 2015. Planen er at Stortinget skal kunne behandle utbyggingen våren 2015.