Meld. St. 28 (2010 – 2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Følg meldingen videre på www.stortinget.no