Meld. St. 28 (2010 – 2011)

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget