Meld. St. 7 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordområdene

Nordområdene

Les dokumentet

Visjon og virkemidler

Følg meldingen videre på www.stortinget.no