Meld. St. 10 (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no