Høring - Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Høringskonferanse i Svolvær 8. juni 2010 – høringsperiode

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010

Vår ref.: 200601640-/MSM

Last ned brevet i pdf

Jeg har gleden av å invitere til en åpen høringskonferanse om oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i Svolvær 8. juni 2010.

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant verdens rikeste og mest produktive havområder. I forvaltningsplanen vurderes hensynet til miljø, fiskerier, petroleumsvirksomhet og sjøtransport samlet. Formålet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk samtidig som økosystemene opprettholdes. Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble lagt frem i en melding til Stortinget våren 2006, og skal oppdateres for første gang i løpet av 2010.

Det er viktig for meg at oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten er basert på en grundig diskusjon med berørte interesser. På høringskonferansen vil det bli anledning til å diskutere ulike temaer knyttet til status og utvikling i forvaltingsplanområdet, med særlig fokus på ny kunnskap om havområdene, havets betydning for verdiskaping og samfunn og sektorenes miljøpåvirkning. Vedlagt følger konferanseprogrammet og informasjon om påmelding og overnatting.

Det faglige grunnlaget for oppdateringen vil være sentralt for diskusjonene på høringskonferansen. Dette offentliggjøres den 15. april, og gjøres tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider. Høringsfristen for det faglige grunnlaget er 1. juli 2010.

Høringsuttalelser sendes på e-post til Miljøverndepartementet: postmottak@md.dep.no.

Jeg ser frem til en konstruktiv meningsutveksling i Svolvær.

Med hilsen

Erik Solheim 

Til berørte interessegrupper