Høring - Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Høringskonferanse i Svolvær 8. juni 2010 – høringsperiode

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010