Meld. St. 36 (2012–2013)

Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget