Historisk arkiv

Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen legger i dag fram oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

- Forvaltningsplanen er en balansert og god løsning. Den forener målet om å utvikle arbeidsplasser og næringsliv i nord med hensyn til fisk og miljø. Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og la oljeindustrien få tilgang til interessante letearealer innen miljømessig forsvarlige rammer, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Regjeringen har nå lagt rammene for petroleumsvirksomheten i dette området og kommet til at det i skal ikke gjennomføres konsekvensutredning etter petroleumsloven i Nordland VII, Troms II og i uåpnede deler av Nordland IV, V og VI i denne stortingsperioden, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim la i dag fram en oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarste, olje- og energiminister Ola Borten Moe og firskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim la i dag fram en oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarste, olje- og energiminister Ola Borten Moe og firskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Miljøverndepartementet.

- Det legges opp til kunnskapsinnhenting særlig i store deler av den nordøstlige delen av Norskehavet, konsekvensutredning i Barentshavet sør og tilrettelegging for petroleumsvirksomhet i åpnede områder. Olje- og energi departementet vil få i oppgave å gjennomføre kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II, sier Stoltenberg.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har lagt fram en solid og oppdatert plan for forvaltning av havområdene i Barentshavet og utenfor Lofoten. Havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja regnes som noen av de mest verdifulle områdene langs kysten. Her blir det ikke konsekvensutredning, men ytterligere innhenting av kunnskap. Samlet har vi funnet en god avveining mellom miljøhensyn og petroleumsvirksomhet, sier miljø- og utviklingsministeren.

Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter.

Les mer på Statsministerens kontors nettsider

Les den oppdtarte forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten