Sluttrapport fra Nordområdeutvalget

Sluttrapporten ble overlevert til utenriksminister Espen Barth Eide i Harstad 14. august 2013.

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget (pdf)