St.meld. nr. 22 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Svalbard

Svalbard

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no