St.meld. nr. 22 (2008-2009)

Svalbard

Svalbard

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget