Historisk arkiv

Faktaark om svalbardmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

De overordnede målene i svalbardpolitikken er: Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd, bevaring av ro og stabilitet i området, bevaring av områdets særegne villmarksnatur og opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen.

Les hele faktaarket om svalbardmeldingen her.De overordnede målene i svalbardpolitikken er:

  • Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten
  • Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd
  • Bevaring av ro og stabilitet i området
  • Bevaring av områdets særegne villmarksnatur.
  • Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Det er bred politisk enighet om disse målene, som har ligget fast i lang tid. Historien har vist at en forvaltning av øygruppen etter disse målene har vært vellykket.

Les hele faktaarket om svalbardmeldingen her (pdf).