Historisk arkiv

Petroleumsmeldingen oversatt til engelsk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stortingsmelding 28 (2010-2011) ”En næring for framtida – Om petroleumsvirksomheten” kan nå lastes ned i sin helhet på engelsk.

Den oversatte meldingen, med tittelen “An industry for the future – Norway’s petroleum activities” kan lastes ned her (pdf).