Historisk arkiv

Internasjonal konferanse om petroleumsvirksomhet i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har invitert kollegene fra de arktiske landene og ledere for oljeselskaper som opererer i Arktis til en rundebordskonferanse i Trondheim 26. juni 2012.

Tema for konferansen er forsvarlig ressursforvaltning som ledd i en bærekraftig utvikling i Arktis. Petroleumsaktivitet har foregått i flere tiår i Arktis, og på denne konferansen vil industrien og myndighetene dele erfaringer og videre planer.

Til konferansen kommer blant annet USAs innenriksminister Ken Salazar, Canadas minister for urbefolkningssaker og utvikling i nord John Duncan, Statoils konsernsjef Helge Lund og ConocoPhillips’ konsernsjef Ryan M Lance.

Program for Arctic Energy Agenda Roundtable.

Tid: Tirsdag 26. juni kl. 09.30-17.00, intervjuer og kommentarer til pressen ca. kl. 12.00.
Sted: Erkebispegården i Trondheim, Kongsgårdgata 1A, 7013 Trondheim.

Adgang kun ved påmelding innen kl. 12 mandag 25. juni, 2012.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Lise Rist, 918 01 119 el. Lise.rist@oed.dep.no.