Historisk arkiv

Olje- og energiministeren inviterer til møte om Barentshavet sørøst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer til møte om åpning i Barentshavet sørøst på Rica Hotel Alta, onsdag 27. februar kl. 15.00. Oljedirektør Bente Nyland vil presentere resultater fra Oljedirektoratets innsamling av seismikk i Barentshavet sørøst.

Oljedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen arbeidet med innsamling av seismiske data Barentshavet sørøst. Kartleggingen ble påbegynt i 2011 og fullført i 2012.De innsamlede dataene har i tiden etter innsamlingen blitt prosessert og tolket.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer i denne forbindelse til fremleggelse av resultater fra Oljedirektoratets innsamling. Det vil bli gitt faglige presentasjoner av Oljedirektoratet. Det vil samtidig bli lagt fram en rapport som oppsummerer resultatene fra kartleggingsarbeidet. I tillegg vil Norut legge frem resultatene fra sin erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet.

  • Sted: Rica Hotel Alta
  • Tid: Onsdag 27. februar kl. 15.00-16.30 (NB! Endret fra 26/2 kl. 09.30)

PROGRAM:
15:00  Åpning -  Olje- og energiminister Ola Borten Moe

15:15  Ressursanslag for Barentshavet  sørøst og Jan Mayen - Oljedirektør Bente Nyland, OD

15:40 Ringvirkninger – Muligheter for Nord-Norge - Seniorforsker Inge Berg Nilssen, Norut

16.00 Spørsmål og kommentarer fra salen

16:15 Statsråden, Bente Nyland og Inge Berg Nilssen er tilgjengelig for pressen

Møtet er åpent for alle, men med bakgrunn i plassbegrensning ønskes bindende påmelding til Barentshavet@oed.dep.no innen utgangen av mandag 25. februar.

Kontaktpersoner:           
Gaute Erichsen: Olje- og energidepartementet, tlf. 22 24 61 55                   
Nina Kristine Madsen: Olje- og energidepartementet, tlf. 22 24 62 38

Les mer om åpningsprosess og konsekvensutredning for Barentshavet sørøst.