Historisk arkiv

Starter innsamling av seismikk i østlige deler av Barentshavet sør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov utvekslet i går ratifikasjonsdokumentene som gjør at delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er klar for og tre i kraft.. Avtalen vil tre i kraft 30 dager seinere, 7. juli.

- For å kunne videreutvikle petroleumsvirksomheten på norsk sokkel må vi ha kunnskap om ressursene. Seismikkinnsamling i den østlige delen av Barentshavet sør er derfor svært viktig for forståelsen av området og vurdering av potensialet for fremtidig aktivitet og ringvirkninger i nord, sier statsråd Borten Moe.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov utvekslet i går ratifikasjonsdokumentene som gjør at delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er klar for og tre i kraft. Avtalen vil tre i kraft 30 dager seinere, 7. juli.

-Jeg gleder meg stort over at delelinjeavtalen mellom Norge og Russland nå gjøres bindende. Vi kan nå starte seismikkinnsamling i østlige deler av Barentshavet sør så snart avtalen trer i kraft, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Dette området, som blir en del av norsk kontinentalsokkelen gjennom delelinjeavtalen, kan inneholde betydelige petroleumsressurser. Kunnskapen om slike ressurser er svært begrenset og regjeringen har derfor besluttet at det skal innsamles seismikk i det aktuelle området.

Oljedirektoratet vil 10. juni påbegynne seismikkinnsamlingen i havområdene ved Jan Mayen og deretter forflytte seismikkfartøyet til den østlige delen av Barentshavet sør den 8. juli. Det er PGS-fartøyet  Harrier Explorer som skal utføre innsamlingen.

Pressemelding fra Statsministerens kontor

Brev fra OED til Oljedirektoratet

Lenke til kart og mer informasjon (Oljedirektoratets sider)

Oppdatert 9.juni kl 10.30