Historisk arkiv

Oppsiktsvekkende mangel på realisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innlegg i Dagbladet av politisk rådgiver Ivar Vigdenes, 11.07.2011

Innlegg i Dagbladet av politisk rådgiver Ivar Vigdenes. På trykk den 11. juli 2011 som svar på innlegg av Rasmus Hansson.

Oppsiktsvekkende mangel på realisme

Innlegg av politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes, i Dagbladet 11. juli 2011.

I Dagbladet 4. juli omtaler Rasmus Hansson det han kaller en oppsiktsvekkende oljemelding. Jeg vil gjerne tilføre bildet han beskriver en god dose realisme.

Energietterspørselen vokser. Det vil den fortsette med. Det er bra. Det gir velstandsvekst til folk som kan se langt etter den levestandard vi tillater oss. At fattigere deler av verden trenger tilgang på mer energi for å skape økonomisk vekst og bedre levekår, er en virkelighet vi må forholde oss til. Det internasjonale energibyrået (IEA) legger i alle sine scenarioer derfor til grunn at etterspørselen etter fossile brensler vil være betydelig i lang tid. Fornybar energi kan rett og slett ikke ta unna for hele energietterspørselen raskt nok. Det gjelder også i scenarioet hvor 2-gradersmålet nås.

Dette er imidlertid ikke et argument for ikke å satse på fornybar energi, CCS eller energieffektivisering. Her har vi flerdoblet satsingen i løpet av få år både hva gjelder volum og teknologiutvikling. Det skal vi fortsette med. Men det er et argument for at vi også må stille oss spørsmålet: hvordan fremskaffer vi den fossile energien som verden uansett vil ha behov for, på en mest mulig energieffektiv og klimavennlig måte? Svaret mener vi altså ikke er å legge ned norsk olje- og gassnæring, som er verdensledende på miljø allerede i dag. Svaret er å utfordre denne næringen ytterligere. Stadig strekke oss mot høyere mål. Det er ikke bare en konkurransedyktig strategi for Norges viktigste næring - det er også et kraftfullt bidrag i den internasjonale klimakampen.

Fortsatt satsning på den norske petroleumsvirksomheten er derfor forenlig med en god og realistisk klimapolitikk.