Historisk arkiv

Fremleggelse av kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer til fremleggelse av kunnskapsinnhentingen (KI) om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer til fremleggelse av kunnskapsinnhentingen (KI) om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.

Olje- og energidepartementet har siden sommeren 2011 arbeidet med kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.

Temaene for kunnskapsinnhentingen har inkludert samfunns- og næringsmessige virkninger ved eventuell petroleumsaktivitet i området, herunder virkninger for reiseliv og fiskerinæringen. Temaene ble fastsatt etter innspillsmøter i Harstad, Stokmarknes, Svolvær og Bodø i august 2011, samt innspill fra andre sektormyndigheter, fagmiljøer og berørte parter.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer til fremleggelse av resultater fra arbeidet med kunnskapsinnhentingen i Svolvær 23.11.12. Det vil bli gitt faglige presentasjoner om utvalgte underlagsrapporter. Det vil samtidig bli lagt fram en sammenstillingsrapport som oppsummerer resultatene fra kunnskapsinnhentingen.

Møteinformasjon:
Tid:
Fredag 23. november kl. 09.00-14.00
Sted:Thon Hotel Lofoten, Torget, 8300 Svolvær
Påmelding: Kunnskapsinnhenting@oed.dep.no 

Møtet er åpent for alle, men med bakgrunn i plassbegrensning ønskes bindende påmelding per e-post innen utgangen av 21. november.

Programmet i PDF 

Les mer om kunnskapsinnhentingen her.

Kontaktpersoner:
Espen Andreas Hauge, Olje- og energidepartementet: tlf. 22 24 62 08
Nina Kristine Madsen, Olje- og energidepartementet: tlf. 22 24 62 38