Historisk arkiv

Første kapittel av petroleumsmeldingen på engelsk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det første kapittelet av Stortingsmelding 28 (2010-2011): "En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten" foreligger nå på engelsk.

Det første kapittelet av Stortingsmelding 28 (2010-2011): En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten foreligger nå på engelsk.

Dette er en uoffisiell oversettelse av det første kapittelet som har tittelen "Mål og sammendrag".

Arbeidet med å oversette resten av meldingen fortsetter, og det tas sikte på at hele meldingen vil foreligge på engelsk snart.

Den engelske oversettelsen (pdf).

Trykk her for å komme til nettsidene om petroleumsmeldingen.