Historisk arkiv

Presenterte den norske petroleumsmodellen i Mexico

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe presenterte den norske modellen for forvaltning av petroleumsressursene på et seminar i Mexico onsdag denne uken.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe presenterte den norske modellen for forvaltning av petroleumsressursene på et seminar i Mexico onsdag denne uken. Nærmer to hundre representanter fra myndighetene, det nasjonale oljeselskapet Pemex og næringsliv møtte opp for å lære om det norske regelverket og hvordan myndighetene opererer på petroleumsområdet.

- Meksikanerne er genuint interessert i hvordan de norske petroleumsressursene forvaltes. De ønsker en effektivisering av sitt system og endringer som kan stimulere til innovasjon og teknologiutvikling. Jeg håper at den norske modellen kan være til nytte i deres arbeid med energireformen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Seminaret ble arrangert etter et initiativ fra meksikanske myndigheter som ønsket å vite mer om norske erfaringer og utviklingen av det norske petroleumssystemet. Mexico er for øyeblikket inne i en prosess hvor de ønsker å reformere sin petroleumspolitikk. I dag er det kun det nasjonale oljeselskapet Pemex som har lov å operere på meksikansk sokkel.

Oljedirektoratet og Statoil var også representert på seminaret. Oljedirektoratet redegjorde for sin rolle i det norske systemet, mens Statoil presenterte sin historie fra å være statseid til å bli et børsnotert selskap.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe hadde i tillegg separate møter med utenriksminister Jose Antonio Meade Kuribrena, energiminister Pedro Joaquin Coldwell og Pemex-sjef Emilio Lozoya Austin. 

Mexico-besøket ble avsluttet med en tur i jungelen for å se på Maya-ruinbyen Calakmul, etterfulgt av en helikoptertur i Mexicogulfen for å besøke en oljeplattform og en flytende produksjonsenhet fra norske BW Offshore på Cantarell-feltet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moes presentasjon "The Norwegian Model"

Mexicos energiminister Coldwell, Borten Moe og Pemex-sjef Lozoya Austin fant tonen under seminaret. (Lise Rist / OED)
Olje- og energiminister Ola Borten Moe presenterte "The Norwegian Model: Evolution, performance and benefits" til en sal full av meksikanske parlamentarikere og næringslivsfolk. (Lise Rist / OED)
Energiminister Coldwell ønsket en utdypende forklaring på den norske modellen i møte med Borten Moe etter foredraget. (Lise Rist / OED)

Se flere bilder fra Mexico-turen på Flickr.