Historisk arkiv

Norge inn på islandsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Islandske myndigheter tildelte i dag to utvinningstillatelser på islandsk sokkel.

Norge og Island inngikk den 22. oktober 1981 en overenskomst om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen. Overenskomsten avgrenser kontinentalsokkelen mellom de to landene og etablerte et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert grenseområde mellom Island og Jan Mayen. En del av overenskomsten gjør at Norge, i den delen av samarbeidsområdet som ligger på islandsk sokkel, har adgang til å delta i petroleumsvirksomheten med en andel på 25 prosent. Retten til norsk deltakelse må benyttes ved tildeling.

- Havområdene mellom Island og Jan Mayen kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Island tildeler nå sine første utvinningstillatelser og den norske stat deltar i to av tillatelsene. Deltakelsen i de to utvinningstillatelsene gir oss muligheten til å være med på og utforske et spennende område som kan inneholde store verdier, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Islandske myndigheter tildeler i dag to utvinningstillatelser innenfor samarbeidsområdet. Den norske stat har besluttet, i henhold til rettighetene i overenskomsten, å delta i begge utvinningstillatelsene. Deltakelsen vil skje gjennom Petoro Iceland AS, et heleid datterselskap av Petoro AS.

Området rundt Jan Mayen ligger på et mikrokontinent som etter havbunnsspredning er splittet fra det eurasiatiske og det amerikanske kontinentet. Geologien i disse områdene er ventet å ha klare likhetstrekk med de tidligere naboområdene Øst-Grønland og Norskehavet. Her er det fungerende hydrokarbonsystemer. Områdene ved Jan Mayen kan derfor inneholde betydelige olje- og gassressurser. Dette er bakgrunnen for at Norge har i gangsatt en åpningsprosess for den norske delen av disse havområdene.

- På norsk side ved Jan Mayen, pågår det en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet. Jeg legger opp til at Stortinget kan ta stilling til spørsmålet om åpning før sommeren, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les mer om konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen.

Flere bilder fra Islands-besøket på flickr.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte Island i anledning at den norske stat deltar i utvinningstillatelser på islandsk sokkel. Fra høyre: Borten Moe, direktør i den nationale energimyndigheten (NEA) Dr. Guðni A. Jóhannesson og islands nærings- og innovasjonsminister Steingrímur J. Sigfússon. (OED/Håkon Smith-Isaksen)

 

Dr. Guani A. Jóhannesson (midten) signerer lisensene på vegne av islandske myndigheter (HSI / OED).