Historisk arkiv

Markerte viktigheten av økt utvinning med Ekofisk-besøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte i går Ekofisk, det første feltet som kom i produksjon på norsk sokkel. Mens operatøren i 1971 planla for en utvinningsgrad på 17 prosent fra Ekofisk, er nå forventet utvinningsgrad på over 50 prosent. Det legges til rette for 40 nye år med lønnsom drift fra feltet.

- Ekofisk er et godt eksempel på betydningen av å øke utvinningen fra felt som allerede er i produksjon. Uten ny teknologi som stadig har økt utvinningsgraden, ville vi gått glipp av store verdier og inntekter for det norske samfunnet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Økt utvinning fra modne felt er et av regjeringens viktigste satsingsområder på norsk sokkel. Olje- og energiministeren valgte anledningen til å annonsere opprettelsen av et nytt forskningssenter for økt utvinning. Forskningsrådet vil stå for utlysning i løpet av den nærmeste fremtid og senteret skal etableres i løpet av 2013.

 
Avansert teknologi tas i bruk for å øke utvinningen av olje- og gass. Olje- og energiministeren fikk en demonstrasjon i borekontrollrommet på Maersk Gallant som borer på Ekofisk-feltet for tiden. Foto: Lise Rist/OED.
En delegasjon fra Olje- og energidepartementet, ledet av olje- og energiminister Ola Borten Moe, besøkte Ekofisk sammen med ledelsen av ConocoPhillips i Norge. På Ekofisk er man i full gang med utviklingsprosjekter for å kunne øke utvinningsgraden til over 50 prosent og 40 nye år med lønnsom drift. (Lise Rist/OED)
 
Maersk Gallants boreansvarlige forteller ConocoPhillips Brage Sandstad og Ola Borten Moe (t.h.) hva de bidrar med for å øke utvinningsgraden på Ekofisk. (Lise Rist/OED)