Historisk arkiv

Historisk arkiv

Klimameldinga: På veg mot lågutsleppssamfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Klimameldinga: Stortingsmelding 21 (2011-2012)

-Vi skal gjennomføre ei langsiktig og framtidsretta omstilling av Noreg til eit samfunn med låge klimagassutslepp, seier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Solhjell la fram regjeringa si klimamelding onsdag i lag med statsminister Jens Stoltenberg, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og SV-leiar Audun Lysbakken.

–Det skal bli lettare for folk å ta klimavennlege val i kvardagen. Industrien vil få støtte til nødvendig teknologiutvikling. Ei slik omstilling inneber også at vi må vere innstilte på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrare enn tiltak i utlandet, seier Solhjell.

Pressemeldinga frå Statsministerens kontor

Sjå miljøvernministerens presentasjon av klimameldinga her:

 

 

Presentasjon med de viktigste punktene frå meldinga (pdf)

Last ned meldinga som pdf frå lenkje i høgre kolonne.

Bilder frå presentasjonen finn du her (Flickr).