Prop. 173 S (2012–2013)

Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997

Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

Klimaforliket