Høring om Klimakur 2020

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2010

Resultat:

Klimakur 2020 har bestått av en kjernegruppe med Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet som har ledet gruppen. Gruppen presenterer ulike menyer av virkemidler og tiltak som kan brukes for å nå Stortingets mål om å redusere utslippene. Hele gruppen stiller seg bak resultatene i rapporten.

I tillegg til de høringsinstansene som har fått høringsbrevet tilsendt, er høringen åpen for alle interesserte.