Prop. 17 L (2009-2010)

Prop. 17 L (2009-2010) Om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

Denne proposisjonen er en gjenframsetting av Ot. prp. nr. 111 (2008-2009) Om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven).

Stortinget har vedtatt endringer i Grunnloven som innebærer at inndelingen av Stortinget i to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget, er opphevet. Alle kongelige proposisjoner til Odelstinget som ikke ble ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i stortingssesjonen 2008-2009 bortfaller ved utgangen av valgperioden. Det innebærer at disse må framsettes på nytt i en proposisjon til Stortinget.

Se pressemelding fra 4. september 2009.

Til toppen