Prop. 17 L (2009-2010)

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget