Offisielt frå statsrådet 18. oktober 2007

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. oktober 2007 kl. 1600. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statsråd Helen Oddveig Bjørnøy, statsråd Karita Bekkemellem og statsråd Øystein Kåre Djupedal gis avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 18. oktober 2007 kl. 17.15.

Avdelingsleder Manuela Ramin-Osmundsen utnevnes til statsråd og overtar fra 18. oktober 2007 kl. 17.15 styret av Barne- og likestillingsdepartementet og Seksjon for anti-diskrimineringsarbeid i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Erik Solheim overtar fra 18. oktober 2007
kl. 17.15 styret av Miljøverndepartementet. Han beholder ansvaret for å bestyre utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

Statssekretær Bård Vegar Solhjell utnevnes til statsråd og overtar fra 18. oktober 2007 kl. 17.15 styret av barnehage- og opplæringssaker i Kunnskapsdepartementet. Statsråd Solhjell overtar også det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet.

Fylkesmann Tora Aasland utnevnes til statsråd og overtar fra 18. oktober 2007 kl. 17.15 styret av universitet- og høgskolesaker, forskningssaker, studiefinansieringssaker og fagskoleutdanningssaker i Kunnskapsdepartementet.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra
18. oktober 2007 kl. 17.15:

Statssekretær Bård Vegar Solhjell for statsminister Jens Stoltenberg
Statssekretær Henriette Westhrin for statsråd
Helen Oddveig Bjørnøy
Statssekretær Kjell Erik Øie for statsråd
Karita Bekkemellem
Statssekretær Lisbet Rugtvedt for statsråd
Øystein Kåre Djupedal
Statssekretær Per Botolf Maurseth for statsråd Øystein Kåre Djupedal

Statssekretær Kjersti Markusson for statsråd Kristin Halvorsen gis avskjed i nåde fra 22. oktober 2007.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 18. oktober 2007 kl. 17.15:

Statssekretær Henriette Westhrin som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen

Stortingsrepresentant Heidi Sørensen som statssekretær for statsråd Erik Solheim i miljøvernsaker

Statssekretær Kjell Erik Øie som statssekretær for statsråd Manuela Ramin-Osmundsen

Statssekretær Lisbet Rugtvedt som statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell

Prosjektleder Jens Revold som statssekretær for statsråd Tora Aasland

Statssekretær Kjersti Markusson utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra 22. oktober 2007.
(Pressemelding - regjeringen)
(Pressemelding - statssekretærer)