Pressemeldinger

Om lag 30 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger i 2022

Staten kommer til å utbetale om lag 30 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger i 2022. Det innebærer at vi i fellesskap dekker i underkant av 30 000 kroner for en gjennomsnittshusholdning i Sørvest-Norge.

— I Norge har vi sterke tradisjoner for å stille opp for hverandre i tøffe tider. Regjeringens strømstøtteordning spiller en avgjørende rolle i å avlaste husholdningenes strømregninger når prisene er så høye som nå. Vi er derfor tydelige på at ordningen skal være på plass til energikrisen er løst, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Fra januar til november 2022 er det utbetalt om lag 24,1 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger. Dersom vi tar utgangspunkt i estimerte strømpriser for desember, kan den totale summen som blir utbetalt i år bli på om lag 33,2 milliarder kroner. Det er usikkerhet knyttet til dette anslaget, og det er først i januar vi vet nøyaktig hvor mye som har blitt utbetalt.

I 2022 er det månedene juli, august og september som har hatt gjennomsnittlig høyest strømpriser. For juli måned ble det utbetalt 1,5 milliarder kroner i strømstøtte, i august 3,65 milliarder kroner og i september 4,55 milliarder kroner.

Husholdninger som bor i det sørlige Norge har fått utbetalt strømstøtte hver måned så langt i 2022. Den siste tiden har strømprisene også økt i Midt- og Nord-Norge, noe som gjør at det ligger an til at hele landet vil motta strømstøtte i desember.

For 2023 er strømstøtteordningen anslått å koste 44,7 milliarder kroner. Det betyr at de samlede utbetalingene for strømstøtte i 2022 og 2023 kan komme opp i over 70 milliarder kroner.

Graf strømstøtte desember 2022.png
Denne oversikten viser hvor stor andel av strømregningene staten i gjennomsnitt har dekket gjennom 2022. 

 

Eksempler

  • Fra januar til og med desember 2022 vil en gjennomsnittlig husholdning i Sørvest-Norge med et årlig forbruk på 20 000 kWh få dekket om lag 27 000 kroner av strømregningen. Dette utgjør i underkant av 45 prosent av den totale strømregningen. Det er kunder i Sørvest-Norge som har opplevd de høyeste strømprisene i år.
  • Fra januar til og med desember 2022 vil en husholdning som bor i leilighet med et gjennomsnittlig årlig forbruk på 11 000 kWh får dekket om lag 15 000 kroner av strømregningen. Dette utgjør i underkant av 45 prosent av den totale strømregningen.

Fakta om strømstøtteordningen

  • Den midlertidige strømstøtteordningen ble etablert i desember 2021 for å hjelpe husholdningene med å håndtere de ekstraordinært høye strømprisene. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig spotpris for måneden overstiger 70 øre/kWh i det prisområdet husholdningen tilhører, dekker staten en andel av forbruket over dette gjennomsnittet.
  • Ordningen har blitt styrket og forlenget flere ganger, og nå i vintermånedene er støttegraden på 90 prosent. For 2023 er det i statsbudsjettet vedtatt en støttegrad på 90 prosent i januar, februar og mars, 80 prosent fra april til september og 90 prosent for oktober, november og desember.
  • En husholdning kan få dekket opp til 5 000 kilowattimer per måned. Støttegraden gjelder selve strømprisen. I tillegg må husholdningene betale avgifter og nettleie.
  • Du trenger ikke søke om å få utbetalt strømstøtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har. Strømstøtten blir trukket fra på den månedlige regningen for nettleie.

Du kan spare penger ved å ha et bevisst forhold til hvilken strømavtale du velger. Forbrukerrådet har tips til hva du bør sjekke før du velger strømavtale.

Her finner du spørsmål og svar om strømstøtte for husholdninger.