Nyheter

Oppstartsmøte forhandlingene om Reindriftsavtalen 2022/2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) forhandler hvert år om en løpende reindriftsavtale.

Se hovedavtalen 

Torsdag 9. desember avholdt partene et digitalt oppstartsmøte for forhandlingene. På oppstartsmøtet presenteres utredninger og materiale som er bestilt av avtalepartene i inneværende avtale. I tillegg presenteres status for inneværende avtale, og aktuelle saker for reindriften. Økonomisk utvalg for reindriften presenterte Totalregnskapet for reindriften 2020, med budsjett for 2021, som er grunnlaget for avtalepartenes vurdering av den økonomiske situasjonen i reindriften. [Lenke til egen nettmelding om Totalregnskapet]

I tillegg til avtalepartene deltok NRLs ungdomsutvalg, Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt, Sametinget, departementene, Mattilsynet, NIBIO, Innovasjon Norge, Norsk Landbruksrådgivning, Landbruksdirektoratet, og statsforvalterne i de tre reindriftsfylkene.

Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2022/2023 starter med at Norske reindriftsamers landsforbund overleverer sitt krav til staten fredag 7. januar 2022. Deretter legger staten fram sitt tilbud torsdag 27. januar. Forhandlingene skal være avsluttet innen utgangen av februar. Statens forhandlingsutvalg ledes av Viil Søyland (ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet) mens NRLs forhandlingsutvalg ledes av Inge Danielsen (konstituert leder av NRL).