Pressekonferanse: Endelig rapport fra «Norge mot 2025»-utvalget

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Torsdag 25. mars mottar finansminister Jan Tore Sanner (H) den endelige rapporten fra ekspertutvalget «Norge mot 2025». I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

Nett-tv Presseinvitasjon: Endelig rapport fra «Norge mot 2025»-utvalget

Se sendingen her

Se sendingen her

​Jon Gunnar Pedersens presentasjon (PDF)

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20

Tid: 25. mars kl. 10:00. Oppmøte senest kl. 09:45

Bakgrunn:

Regjeringen satte i mai 2020 ned et utvalg som skulle vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. Utvalget leverte første delrapport i oktober 2020 og andre delrapport i februar 2021.

Utvalget har vært ledet av Jon Gunnar Pedersen.

Praktisk informasjon:

Påmelding til presse@fin.dep.no innen 25. mars klokken 08:30.

Vi har et begrenset antall plasser og ber hver redaksjon om å holde antall deltagere på et minimum. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende spørsmål til presse@fin.dep.no. Skriv "PK Norge mot 2025" i emnefeltet. Spørsmålene må være sendt innen kl. 09:15. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt for finansministeren er kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, telefon 94 05 08 86, e-post trw@fin.dep.no.

Les mer: