Historisk arkiv

Utredningen fra ekspertutvalget «Norge mot 2025» overlevert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok i dag utredningen fra ekspertutvalget som har vurdert hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

– Regjeringen fornyer nå strategien for Norges vei ut av krisen. Utvalget gir oss et godt kunnskapsgrunnlag og peker på konsekvenser av de valg vi må gjøre i den økonomiske politikken på vei ut av krisen. Beslutningene vi tar nå vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid fremover. Innspillene fra utvalget blir viktige i regjeringens videre arbeid for å trygge jobbene, bidra til grønn omstilling og sikre at Norge kommer godt ut av krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Koronapandemien har ført til raske og omfattende endringer i produksjon, sysselsetting og økonomisk politikk. Krisetiltakene har dempet de økonomiske konsekvensene for dem som har vært hardest rammet av krisen, men etter hvert som smitteverntiltakene kan fases ut må også de økonomiske tiltakene avvikles. Vi trenger god forståelse av hvordan situasjonen vi står i nå kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt.

I utredningen trekker utvalget blant annet at frem følgende:

  • Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy sysselsetting. Pandemien kan som andre alvorlige tilbakeslag, gi langvarige, negative konsekvenser for sysselsettingen. Utvalget mener derfor at tiltak bør vurderes over en bred front for å motvirke dette. Det er viktig med god kunnskap om hvilke tiltak som virker og for hvem.
  • Kriser rammer skjevt. Unge personer er særlig utsatt i en nedgangskonjunktur. Det gjelder også denne gangen. Konsekvensene dersom unge personer blir stående utenfor arbeidsmarkedet, kan være særlig alvorlige, både for individ og samfunn.
  • Ikke alle arbeidsplasser som har gått tapt under krisen, vil komme tilbake. Den økonomiske politikken bør legge til rette for nyskaping og vekst, også gjennom omstrukturering eller avvikling av virksomhet som har mistet lønnsomhet.
  • Vår evne til å bruke digitale løsninger har gjort norsk økonomi mer robust. Bedre tilgang til digital infrastruktur og digital kunnskap vil være viktig for en god økonomisk utvikling i årene fremover.
  • Utfordringene ved å kombinere grønn omstilling med økt velstand har ikke endret seg vesentlig gjennom krisen. Omstillingen bør baseres på forutsigbare prinsipper, og i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale.

Utredningen vil bli sendt på offentlig høring.

Les mer: