NOU 2021: 4

Norge mot 2025 — Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2020. Avgitt til Finansdepartementet 25. mars 2021.

Les dokumentet