NOU 2021: 4

Norge mot 2025 — Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Den 12. mai 2020 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utvalget leverte 2. oktober 2020 en første delrapport om konsekvensene for norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og økonomiske mottiltak. Den 12. februar 2021 la utvalget frem en andre delrapport om utfordringer for en balansert og bærekraftig økonomisk utvikling etter pandemien. Ekspertgruppen legger med dette frem sin endelige rapport. Den er enstemmig.

Oslo, 25. mars 2021

Jon Gunnar Pedersen Leder

Rune Bjerke

Roger Bjørnstad

Tore Anstein Dobloug

Øystein Dørum

Ragnhild Janbu Fresvik

Katinka Holtsmark

Elisabeth Holvik

Kristin Kragseth

Einar Lie

Aino Olaisen

Mari Rege

Silvija Seres

Birger Steen

Øystein Thøgersen

Astrid Undheim

Per Øystein Eikrem (sekretariatsleder)

Erik Storm (sekretariatsleder til august)

Turid Alexandra Barkald

Johanne Butenschøn

Christian L. Wold Eide

Lasse Ekeberg

Manav Frohde

Carl Gjersem

Julie Johnsen

Thomas Klev

Arnaldur Sölvi Kristjánsson

Per-Morten Larsen

Knut Moum

Merete Onshus

Per Arne Skjeflo

Vibeke Øi

Til dokumentets forside