Register for mer kunnskap og bedre tjenester

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen fremmer lovforslag som gjøre det mulig å opprette et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). – For å forbedre tjenestene i kommunene trenger vi mer kunnskap om dem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I statsbudsjettet for 2015 ble det satt av 30 millioner kroner til å utrede etablering av et eget register for å bedre kunnskapen om de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Nå fremmes lovforslaget som gjør det mulig å opprette registeret.

- Skal vi lykkes med å heve kvaliteten på tjenestene våre, er det viktig med mer kunnskap og mer åpenhet om hvordan de fungerer. Kunnskapen om de kommunale helse- og omsorgstjenestene er altfor fragmentert i dag. Det kommunale pasient- og brukerregisteret vil bli dannet med utgangspunkt eksisterende informasjon. Det vil være svært nyttig i arbeidet med å gjøre tjenestene bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nye registeret vil være et viktig redskap i styringen, finansieringen og evalueringen av kommunale helse- og omsorgstjenester for både kommunale og sentrale myndigheter. Registeret vil også kunne brukes til analyser og forskning.

KPR skal ikke medføre økt rapporteringsbyrde for helsepersonell eller kommunale etater.

Registeret skal etableres med utgangspunkt i de eksisterende registrene KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) og IPLOS (Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk).

Det vil komme strenge krav til ivaretakelse av pasientenes og brukernes personvern. Dette vil bli regulert i en egen forskrift som vil bli sendt på høring.

Les lovforslaget om kommunalt pasient- og brukerregister