Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Etablerer kommunalt helse- og omsorgsregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen starter arbeidet med å utvikle et kommunalt helse- og omsorgsregister nå, for at vi i fremtiden skal få mer kunnskap om kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås å sette av 30 millioner kroner til arbeidet med registeret i 2015.

- Vi har i dag for lite kunnskap og åpenhet om kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Registeret vil, sammen med pasientenes egne erfaringer og synspunkter, gi oss et godt grunnlag for å forbedre helse- og omsorgstjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Data fra registeret vil blant annet kunne brukes til forskning, og som grunnlag for kommunens vurdering, utvikling og dimensjonering av sine helse- og omsorgstjenester. Dette er en oppfølgning av strategien Helse og Omsorg 21.

- For å møte fremtidens utfordringer er det nødvendig å kunne sammenligne mellom kommuner for å kontinuerlig forbedre kvaliteten. Et helse- og omsorgsregister av god kvalitet er nødvendig for å få dette til, sier Høie.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter