Prop. 106 L (2015–2016)

Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.)

Proposisjonen omhandler endring i helseregisterloven m.m. for at et nytt kommunalt pasient- og brukerregister kan etableres i forskrift. Det nye registeret skal gi grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget