Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen bevilger 1 milliard til lokale virksomheter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

For å sikre arbeidsplasser, få folk ut i jobb, og bidra til å ta Norge ut av krisen foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 1 milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. Ordningen skal hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien.

– Virksomheter innenfor viktige bransjer som reiseliv og servering står fortsatt i en krevende situasjon som følge av strenge og langvarige smitteverntiltak. Denne ordningen treffer det lokale næringslivet godt, fordi det kan tilpasses ulike lokale behov. I tillegg er det en viktig ventil for virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor andre nasjonale kompensasjonsordninger, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Totalt 2,75 milliarder kroner til kommunene

Regjeringspartiene ble i februar enige med Fremskrittspartiet om å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Kommunene mottok 1 milliard kroner 25.februar, og nye 750 millioner kroner 12. april.

– Kommunene våre har jobbet raskt og godt med å få pengene ut til de virksomhetene som trenger det mest. Gjenåpningen av landet er i gang og aktiviteten i næringslivet øker. Samtidig er situasjonen fortsatt krevende for næringslivet i mange kommuner. Frem til Stortinget har vedtatt forslaget vil vi vurdere situasjonen i ulike deler av landet slik at vi får en treffsikker fordeling av midlene, sier Helleland.

Regjeringen tar sikte på å fordele 500 millioner kroner til kommunene før sommeren. De resterende 500 millioner kronene fordeles etter sommeren dersom det fortsatt er behov som følge av lokale eller regionale smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00